ภาพวาด พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

His Majesty King Bhumibol Adulyadej Drawing
His Majesty King Bhumibol Adulyadej Drawing

ผลงานภาพวาด พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

His Majesty King Bhumibol Adulyadej Drawing
His Majesty King Bhumibol Adulyadej Drawing
His Majesty King Bhumibol Adulyadej Drawing
His Majesty King Bhumibol Adulyadej Drawing
His Majesty King Bhumibol Adulyadej Drawing
His Majesty King Bhumibol Adulyadej Drawing
His Majesty King Bhumibol Adulyadej Drawing
His Majesty King Bhumibol Adulyadej Drawing
His Majesty King Bhumibol Adulyadej Drawing
His Majesty King Bhumibol Adulyadej Drawing

เมื่อ

ใน

โดย