ภาพเหมือนผู้ชาย ภาพวาดสไตล์เวคเตอร์ ภาพวาดด้วยโปรแกรม illustrator

ผลงานการวาดภาพเหมือนผู้ชาย สไตล์เวคเตอร์ที่วาดด้วยโปรแกรมออกแบบกราฟฟิค Illustrator และ Affinity Designer เป็นภาพวาดผู้ชายที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ และมีความโดดเด่นในเรื่องสีที่ใช้ เป็นงาน POP ART ที่ให้ความสดใหม่มีเอกลัษณ์ทุกครั้ง

และด้วยคุณสมบัติของความเป็นเวคเตอร์ภาพวาดสไตล์นี้จึงสามารถนำไปจัดพิมพ์ลงในวัสดุรูปแบบที่ต้องการได้ และยังสามารถนำไปขยายใหญ่ได้ตามต้องการอีกด้วย โดยในการส่งผลงานนั้น เราจัดส่งเป้นไฟล์อาร์ตเวิร์กต้นฉบับให้ พร้อมทั้งไฟล์รูปภาพนามสกุลต่าง ลุกค้าสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะนำไปเป็นรูปภาพโปรไฟร์ในโซเชี่ยลมีเดียต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

หนึ่งในบริการรับวาดภาพเหมือนของเรา ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ผลงานภาพที่ได้รับจะเป็นภาพในลักษณะของ Vector ซึ่งภาพลักษณะนี้ถือว่ามีเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตัว เหมาะสำหรับเป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ตัวเอง และคนที่เราต้องการให้ สวย แปลก แหวกแนว

เมื่อ

ใน

โดย