ภาพเหมือนสุนัขเวกเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วย illustrator

ภาพเหมือนสุนัขเวกเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วย illustrator
ภาพเหมือนสุนัขเวกเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วย illustrator

ผลงานวาดภาพเหมือนที่ระลึก งานวาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วยโปรแกรม illustrator ผลงานชิ้นนี้เป้ฯการวาดรูปภาพเหมือนสุนัขที่วาดตามต้นแบบให้มีความคล้ายตามภาพต้นแบบให้มากที่สุด แต่ยังคงสไตล์รูปแบบของผู้วาดเอาไว้ รวมทั้งการใช้รูปแบโทนสีที่มีการดัดแปลงให้มีความภาพวาดสไตล์เวกเตอร์ งานภาพวาดที่เหมาะสำหรับใช้เป็นของที่ระลึกได้ในทุกโอกาส

เมื่อ

ใน

โดย