วาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ วาดภาพด้วย Illustrator วาดภาพเวคเตอร์ด้วย Affinity Designer
วาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ วาดภาพด้วย Illustrator วาดภาพเวคเตอร์ด้วย Affinity Designer

ผลงานวาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ด้วย Affinity Designer เป็นงานวาดภาพเหมือนสำหรับเพื่อนำไปจัดทำเป็นโลโก้อีกทีหนึ่ง ภาพวาดของบุคคลสองคน ที่แสดงถึงความอบอุ่นของครอบครัว จุดประสงค์ของงานวาดภาพนี้เพื่อที่จะไปจัดทำเป็นโลโก้ ตราสัญลักษณ์อีกที ภาพวาดเหมือนบุคคลสไตล์เวคเตอร์ วาดขึ้นด้วยโปรแกรม Affinity Designer ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถทางด้านงานออกแบบเวกเตอร์ แบบเดียวกันกับ Illustrator

%d bloggers like this: