วาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ วาดภาพคนเหมือนด้วยโปรแกรม illustrator
วาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ วาดภาพคนเหมือนด้วยโปรแกรม illustrator

งานวาดภาพเหมือนที่ได้รับความนิยมในการจัดทำให้นำไปใช้งานเพื่อสามารถประกอบการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำโลโก้ต่อ หรือการใช้ไปพิมพ์ลงวัสดุต่าง ๆ และใส่กรอบภาพเพื่อใช้เป็นภาพของขวัญหรือของฝากได้เป็นอย่างดี ในผลงานนี้เป็นการวาดภาพเหมือนสำหรับใช้เป็นเพื่อที่ระลึกในการจบการศึกษา รูปแบบของงานจึงเป็นการวาดภาพเหมือนตามแบบจากภาพถ่ายในชุดรับปริญญาเพื่อมอบให้แก่บุคคลในภาพ

%d bloggers like this: