วาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ วาดภาพคนเหมือนด้วยโปรแกรม illustrator

วาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ วาดภาพคนเหมือนด้วยโปรแกรม illustrator
วาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ วาดภาพคนเหมือนด้วยโปรแกรม illustrator

งานวาดภาพเหมือนที่ได้รับความนิยมในการจัดทำให้นำไปใช้งานเพื่อสามารถประกอบการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำโลโก้ต่อ หรือการใช้ไปพิมพ์ลงวัสดุต่าง ๆ และใส่กรอบภาพเพื่อใช้เป็นภาพของขวัญหรือของฝากได้เป็นอย่างดี ในผลงานนี้เป็นการวาดภาพเหมือนสำหรับใช้เป็นเพื่อที่ระลึกในการจบการศึกษา รูปแบบของงานจึงเป็นการวาดภาพเหมือนตามแบบจากภาพถ่ายในชุดรับปริญญาเพื่อมอบให้แก่บุคคลในภาพ

ตารางราคา วาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์

ภาพเดี่ยว
(มี 1 คนในภาพ)
ภาพคู่
(มี 2 คนในภาพ)
มากกว่า 2 คน
ขึ้นไป
850 บาท 1600 บาท + เพิ่ม 550 บาท
ต่อคน

รายละเอียด
วาดภาพเหมือนเวกเตอร์

  • ราคาเริ่มต้น 850 บาท
  • จัดส่งไฟล์งานเป็นไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรมที่ใช้จัดทำ
  • ระยะเวลาการจัดทำ
    ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานที่ต้องการวาด

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านไลน์ไอดี phpinlove

ติดต่อผ่าน LINE
ไลน์ไอดี : phpinlove

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านแชททางเฟสบุ๊ก

ติดต่อผ่าน Facebook Messenger
https://m.me/makam.namsommud