ภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ (Vector Portrait) วาดภาพเหมือนด้วยโปรแกรม Affinity Designer

วาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ Vector Portrait วาดภาพเหมือนด้วยโปรแกรม Affinity Designer
ผลงานวาดภาพเหมือนเวคเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วยโปรแกรม Affinity Designer และ Illustrator

ผลงานชิ้นนี้วาดให้กับคุณลูกค้าไว้นานมาแล้วครับแต่พึ่งมีโอกาสได้นำมาลงในเว็บไซต์ เป็นผลงานวาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ (Vector Portrait) ที่ใช้โปรแกรม Affinity Designer ในการสร้างผลงาน เป็นอีกภาพหนึ่งที่มีสีสันสดใส ทำให้สดุดตาในรูปแบบสไตล์เวลาพบเห็นได้โดยง่าย


เมื่อ

ใน

โดย