ภาพวาดสไตล์เวคเตอร์พร้อมฉากหลังวาดด้วยโปรแกรม Illustrator

บริการรับวาดภาพเหมือน สไตล์ Vector ด้วยโปรแกรม Illustrator
บริการรับวาดภาพเหมือน สไตล์ Vector ด้วยโปรแกรม Illustrator

ผลงานวาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ วาดด้วยโปรแกรมกราฟฟิค Illustrator พร้อมฉากหลัง ตามที่ลูกค้ากำหนด

ซึ่งเป็นผลงานที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะนำไปปริ้นลงกระดาษเพื่อใส่กรอบใช้เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเพื่อมอบให้แด่คนสำคัญ ไฟล์งานที่ลูกค้าได้รับ คือไฟล์ต้นฉบับ นามสกลุล .ai และ jpg ซึ่งสามารถนำไปขยายใหญ่แค่หนก็ได้ตามต้องการ

เหมาะสำหรับเป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ตัวเอง และคนที่เราต้องการให้ สวย แปลก แหวกแนว


เมื่อ

ใน

โดย