ภาพเหมือนเวกเตอร์ ภาพวาดด้วยโปรแกรม Affinity Designer ภาพวาด Illustrator
ภาพเหมือนเวกเตอร์ ภาพวาดด้วยโปรแกรม Affinity Designer ภาพวาด Illustrator

ภาพเหมือนเวกเตอร์ ภาพวาดที่วาดด้วยโปรแกรม Affinity Designer หรือภาพวาดด้วยโปรแกรม Illustrator ที่มีสไตล์การวาดและลายเส้นแบบเวกเตอร์ (Vector Portrait) ในรูปภาพเดียวกัน เป็นภาพสไตล์การวาดที่มีสีสันสดใส สามารถสร้างโทนสีสันได้ตามต้องการตามอารมณ์ที่ต้องการให้เป็น ส่วนใหญ่ภาพวาดสไตล์เวกเตอร์นี้นิยมนำไปใช้ในการจัดพิมพ์เพื่อให้ดูสวยงามและใช้ในโอกาสของขวัญต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ลุกค้าจะได้รับไฟล์งานต้นฉบับคือไฟล์ ที่สามารถเปิดและแก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Illustrator ได้อืย่างสมบูรณ์

%d bloggers like this: