ผลงานวาดภาพเหมือนเวคเตอร์ (Vector Portrait) วาดภาพล้อบุคคล

วาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพล้อบุคคล
วาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพล้อบุคคล ผลงานวาดภาพเหมือนเวคเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วยโปรแกรม Affinity Designer และ Illustrator

ผลงานชิ้นนี้เป็นการวาดภาพเหมือนโดยโปรแกรม Affinity Designer เป็นการวาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ที่เน้นให้มีความคล้ายคลึงกับภาพล้อ โดยจัดการกับส่วนประกอบให้ดูเกินจริง เช่นเน้นศรีษะที่ใหญ่มากขึ้นกว่าปกติ เพื่อให้ภาพดูมีความเป็นการ์ตูนแต่ยังคงเอาไว้ซึ่งความเหมือนของบุคคลในภาพ ผลงานชุดนี้มีการวาดปรอบด้วยกันทั้งหมด 10 ท่าน ในภาพเดียวกัน แล้วนำภาพที่วาดทั้งหมดมาจัดองค์ประกอบให้อยู่ในอาร์ตเวิร์กเดียวกัน ทั้งนี้ภาพวาดสไตล์เวคเตอร์ชุดนี้ถูกนำไปใช้งานเพื่อเป็นของขวัญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบของบริษัทแห่งหนึ่ง ภาพที่ปรากฎก็คือเหล่าท่านผู้บริหารของบริษัทนั้นนั้นเอง


เมื่อ

ใน

โดย