ผลงานวาดภาพเหมือนเวคเตอร์ (Vector Portrait) วาดภาพล้อบุคคล

วาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพล้อบุคคล
วาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพล้อบุคคล ผลงานวาดภาพเหมือนเวคเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วยโปรแกรม Affinity Designer และ Illustrator

ผลงานชิ้นนี้เป็นการวาดภาพเหมือนโดยโปรแกรม Affinity Designer เป็นการวาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ที่เน้นให้มีความคล้ายคลึงกับภาพล้อ โดยจัดการกับส่วนประกอบให้ดูเกินจริง เช่นเน้นศรีษะที่ใหญ่มากขึ้นกว่าปกติ เพื่อให้ภาพดูมีความเป็นการ์ตูนแต่ยังคงเอาไว้ซึ่งความเหมือนของบุคคลในภาพ ผลงานชุดนี้มีการวาดปรอบด้วยกันทั้งหมด 10 ท่าน ในภาพเดียวกัน แล้วนำภาพที่วาดทั้งหมดมาจัดองค์ประกอบให้อยู่ในอาร์ตเวิร์กเดียวกัน ทั้งนี้ภาพวาดสไตล์เวคเตอร์ชุดนี้ถูกนำไปใช้งานเพื่อเป็นของขวัญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบของบริษัทแห่งหนึ่ง ภาพที่ปรากฎก็คือเหล่าท่านผู้บริหารของบริษัทนั้นนั้นเอง

ขนาดอาร์ตเวิร์ก ภาพเดี่ยว
(มี 1 คนในภาพ)
ภาพคู่
(มี 2 คนในภาพ)
มากกว่า 2 คน
ขึ้นไป
ไฟล์งานที่ได้รับ
ตามที่ลูกค้าต้องการ 550 บาท 800 บาท + เพิ่ม 250 บาท
ต่อคน
ส่งเป็นไฟล์งานทางอีเมล์ หรือทางไลน์
ไฟล์ที่ได้รับ .jpg .pdf .eps

* หมายเหตุ *

  • ไฟล์งานที่ได้รับสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Illustrator ได้อย่างปกติ พร้อมไฟล์นามสกุลมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ไฟล์งานที่ได้รับเป็นไฟล์เวคเตอร์ (Vector File) สามารถนำไปพิมพ์ขยายใหญ่ หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างอิสระตามต้องการ
  • วาดภาพเหมือนมากกว่า 2 คนในภาพ คือ ตั้งแต่บุคคลที่ 3 ขึ้นไป คิดราคาเพิ่มคนละ 250 บาท ต่อคนในภาพ
  • การวาดฉากหลังเพิ่มเติม จำเป็นต้องสอบถามราคาก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านแชททางเฟสบุ๊ก

ติดต่อผ่าน Facebook Messenger
https://m.me/makam.namsommud

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านไลน์ไอดี phpinlove

ติดต่อผ่าน LINE
ไลน์ไอดี : phpinlove