ผลงานวาดภาพเวคเตอร์ ภาพเหมือนเวคเตอร์ (Vector Portrait) ภาพวาดด้วย Affinity Designer

ผลงานวาดภาพเหมือนเวคเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วยโปรแกรม Affinity Designer และ Illustrator
ผลงานวาดภาพเหมือนเวคเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วยโปรแกรม Affinity Designer และ Illustrator

วาดภาพเหมือนผู้หญิงสไตล์เวคเตอร์ ที่ใช้โปรแกรม Affnity Designer ในการวาด หรือจะเรียกว่าภาพวาดสไตล์ Illustration ก็ได้ เพราะเป็นการใช้งานโปรแกรมที่มีความสามารถทางด้านงานเวคเตอร์ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพเหมือนที่ได้รับความนิยมที่มีลูกค้าติดต่อใช้บริการอยู่เสมอ เป็นผลงานวาดภาพที่สามารถนำไปพิมพ์ขยายใหญ่ได้ตามที่ต้องการ โดยที่ภาพไม่แตก และยังสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเพื่อต่อยอดได้

เมื่อ

ใน

โดย