วาภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ที่ระลึกผู้บริหารบริษัท

ผลงานวาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ที่วาดด้วยโปรแกรมออกแบบกราฟฟิคดีไซน์เวคเตอร์ Affinity Designer ที่เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถแบบเดียวกันกับโปรแกรมยอดนิยม Illustrator เป็นการวาดภาพเหมือนบุคคลสไตล์เวคเตอร์ของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่นำภาพของผู้บริหารบริษัทมาวาดเป็นที่ระลึก และเมื่อวาดเสร็จแล้วก็นำไปจัดวางองค์ประกอบสำหรับการจัดพิมพ์โปสเตอร์เพื่อใส่กรอบ

ภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพวาดที่ระลึกสำหรับผู้บริหารของบริษัท 1 ภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพวาดที่ระลึกสำหรับผู้บริหารของบริษัท 2 ภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพวาดที่ระลึกสำหรับผู้บริหารของบริษัท 3ภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพวาดที่ระลึกสำหรับผู้บริหารของบริษัท 4

ภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพวาดที่ระลึกสำหรับผู้บริหารของบริษัท

ขนาดอาร์ตเวิร์ก ภาพเดี่ยว
(มี 1 คนในภาพ)
ภาพคู่
(มี 2 คนในภาพ)
มากกว่า 2 คน
ขึ้นไป
ไฟล์งานที่ได้รับ
ตามที่ลูกค้าต้องการ 550 บาท 800 บาท + เพิ่ม 250 บาท
ต่อคน
ส่งเป็นไฟล์งานทางอีเมล์ หรือทางไลน์
ไฟล์ที่ได้รับ .jpg .pdf .eps

* หมายเหตุ *

  • ไฟล์งานที่ได้รับสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Illustrator ได้อย่างปกติ พร้อมไฟล์นามสกุลมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ไฟล์งานที่ได้รับเป็นไฟล์เวคเตอร์ (Vector File) สามารถนำไปพิมพ์ขยายใหญ่ หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างอิสระตามต้องการ
  • วาดภาพเหมือนมากกว่า 2 คนในภาพ คือ ตั้งแต่บุคคลที่ 3 ขึ้นไป คิดราคาเพิ่มคนละ 250 บาท ต่อคนในภาพ
  • การวาดฉากหลังเพิ่มเติม จำเป็นต้องสอบถามราคาก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านแชททางเฟสบุ๊ก

ติดต่อผ่าน Facebook Messenger
https://m.me/makam.namsommud

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านไลน์ไอดี phpinlove

ติดต่อผ่าน LINE
ไลน์ไอดี : phpinlove