วาภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ที่ระลึกผู้บริหารบริษัท

ผลงานวาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ที่วาดด้วยโปรแกรมออกแบบกราฟฟิคดีไซน์เวคเตอร์ Affinity Designer ที่เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถแบบเดียวกันกับโปรแกรมยอดนิยม Illustrator เป็นการวาดภาพเหมือนบุคคลสไตล์เวคเตอร์ของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่นำภาพของผู้บริหารบริษัทมาวาดเป็นที่ระลึก และเมื่อวาดเสร็จแล้วก็นำไปจัดวางองค์ประกอบสำหรับการจัดพิมพ์โปสเตอร์เพื่อใส่กรอบ

ภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพวาดที่ระลึกสำหรับผู้บริหารของบริษัท 1
ภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพวาดที่ระลึกสำหรับผู้บริหารของบริษัท 2
ภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพวาดที่ระลึกสำหรับผู้บริหารของบริษัท 3
ภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพวาดที่ระลึกสำหรับผู้บริหารของบริษัท 4

ภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ภาพวาดที่ระลึกสำหรับผู้บริหารของบริษัท

เมื่อ

ใน

โดย