ภาพวาดพญานาค 9 เศียร วาดภาพลายยันต์ วาดภาพพญานาค วาดภาพลายไทย
ภาพวาดพญานาค 9 เศียร วาดภาพลายยันต์ วาดภาพพญานาค วาดภาพลายไทย

งานชิ้นนี้เป็นผลงานการวาดภาดตามแบบโครงร่างเบื้องต้นของลูกค้าที่เป็นงานภาพวาดคร่าว ๆ และนำมาให้เราวาดด้วยโปรแกรมกราฟฟิคเป็นแบบงานเวกเตอร์เพื่อใส่สีสันความคมชัดให้มากขึ้น นำไปใช้เป็ฯการพิมพ์ในหลากหลายรูปแบบตามต้องการ งานชิ้นนี้เป็นงานวาดภาพลายยันต์ โดยมีรูปของพญานาค 9 เศียรเป็นองค์ประกอบหลัก ตัวของพญานาคที่มีการวาดให้สีสันของแต่ละเศียรมีสีสันตามความต้องการของลูกค้า วาดเป็นแบบลายพันเกลียวกันขึ้นไป และแต่งเติมสีสันของฉากหลังให้ตัวภาพดูเด่นสดุดตา พร้อมทั้งการใส่ลายยันต์ตามรูปแบบที่กำหนด

%d bloggers like this: