วาดภาพพญานาคตามนิมิต ภาพวาดพญานาคเวกเตอร์ ภาพวาดพญานาคกับใบเสมา

วาดภาพพญานาคตามนิมิต ภาพวาดพญานาคเวกเตอร์ ภาพวาดพญานาคกับใบเสมา
วาดภาพพญานาคตามนิมิต ภาพวาดพญานาคเวกเตอร์ ภาพวาดพญานาคกับใบเสมา

นอกเหนือจากการวาดภาพและการออกแบบโลโก้แล้วงานวาดภาพพญานาคเราก็สามารถวาดให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า และนี้คืออีกหนึ่งงานที่มีการวาดภาพพญานาคตามนิมิตที่ได้รับการบอกกล่าวจากลูกค้า ซึ่งเป็นภาพตามความเชื่อจากที่ลูกค้าได้พบเห็นในความฝัน การวาดภาพนี้ประกอบไปด้วยหลายอย่างที่ต้องวาดออกมาให้ได้ตามความต้องการที่ตรงกับใจของลูกค้าอย่างมากที่สุด คือ เป็นรูปพญานาคสามตัวที่กำลังเลื้อยอยู่บนใบเสมา โดยสองตัวซ้ายขวาเลื้อยแบบชูหางขึ้นด้านบน และมีสีแดง และเขียวต่างกัน โดยมีพญานาคตัวที่ 3 ที่อยู่ด้านบนแบบหน้าตรงกำลังขยายเพื่อปกใบเสมา และมีลทำตัวโทนสีม่วง และลักษณะของใบเสมาที่ได้วาดออกมาก็คือใบเสมาในแบบรูปสีทองมีธรรมจักรอยู่ด้านใน และมีลวดลายไทยอยู่บนตัวใบเสมา งานวาดภาพพญานาคตามนิมิตนี้เป็นงานวาดภาถที่วาดขึ้นด้วยการใช้เทคนิคการวาดแบบเวกเตอร์ โดยใช้ความสามารถของโปรแกรม Affinity Designer และไฟล์งานที่ลูกค้าได้รับนั้นสามารถนำไปจัดพิมพ์ขยายได้ตามต้องการ


เมื่อ

ใน

โดย