งานวาดภาพพญานาคลายไทย ออกแบบภาพวาดพญานาคเป็นตัวอักษรข้อความ

งานวาดภาพพญานาคลายไทย ออกแบบภาพวาดพญานาคเป็นตัวอักษรข้อความ
งานวาดภาพพญานาคลายไทย ออกแบบภาพวาดพญานาคเป็นตัวอักษรข้อความ

งานวาดภาพพญานาคลายไทยชิ้นนี้เป็นวาดภาพตามต้นแบบที่มีให้ดู เพื่อจุดประสงค์ที่ลูกค้าต้องการข้อความคำว่า “น่าน” แต่อยากให้มีการออกแบบวาดเป็นภาพพญานาคเลื้อยม้วนตัวเป็นตัวข้อความ ซึ่งลูกค้าต้องการงานที่มีความละเอียดที่แตกต่างไปจากภาพเดิมที่เคยมีอยู่แล้ว งานวาดออกแบบชิ้นนี้จึงเป็นการวาดภาพพญานาคด้วย illustrator และอ้างอิงจากภาพต้นแบบ แต่ที่แตกต่างก็คือการวาดในลวดลายใหม่ และใส่โทนสีสันให้ดูมีมิติความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิม

เมื่อ

ใน

โดย