วาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วย illustrator
วาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วย illustrator

ผลงานวาดภาพเหมือนที่เราใช้การวาดในรูปแบบของเวกเตอร์มีโดยการใช้งานโปรแกรม illustrator เป็นอย่างเดียวในการวาดภาพ เป็นการวาดที่มีลักษณะของภาพทั้งหมดเป็นเวกเตอร์ ที่ลูกค้าสามารถนำไปจัดพิมพ์ขยายใหญ่ได้ตามความต้องการโดยไม่สูญเสียรายละเอียดของภาพ ภาพยังคงความคมชัดและสีสันที่สดใสอยู่เสมอไม่ว่าจะถูกนำไปใช้งานในรูปแบบใดก็ตาม รูปแบบของภาาพวาดชิ้นนี้เป็นงานวาดที่ใช้เป็นของขวัญที่ระลึกเนื่องในวันเกิดของบุคคลในภาพ ภาพถูกวาดด้วยโปรแกรมเวกเตอร์โดยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษตามมาตฐานเบื้องต้นขนาด A3 ในการวาด ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกค่าหน้ากระดาษในการวาดได้ตามต้องการเพื่อให้เราวาด จะได้นำไปจัดพิมพ์ได้อย่างพอดี ตัวภาพเป็นภาพเหมือนแบบภาพคู่ ที่วาดโดยเน้นให้มีรายละเอียดของความสดใสในโทนสี และรูปร่างลายเส้นของผลงานให้ดูมีความน่ารักสดใส เหมาะที่จะนำเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษอย่างมากที่สุด

%d bloggers like this: