วาดภาพเหมือนเวกเตอร์ วาดภาพพระด้วย illustrator (Vector Portrait)

วาดภาพเหมือนเวกเตอร์ วาดภาพพระด้วย illustrator (Vector Portrait)
วาดภาพเหมือนเวกเตอร์ วาดภาพพระด้วย illustrator (Vector Portrait)

เอกลักษณ์ในการวาดภาพในสไตล์แบบที่ไม่เหมือนใครที่เราวาดภาพเหมือนด้วยโปรแกรมที่มีความสามารถทางด้านงานออกแบบเวกเตอร์ ด้วย illustrator และ Affinity Designer เราใช้ความสามารถของโปรแกรมทั้งสองอย่างวาดภาพที่มีความสดสวยงามแบบที่ไม่เหมือนใคร เป็นลักษณะเฉพาะที่เรามี ภาพที่วาดเป็นภาพเหมือนที่มีความคมชัดในลายเส้น และสีสัน มีความเป็นเวกเตอร์ 100% ไม่มีการตัดแปะหรือส่วนผสมของความเป็น Raster แต่อย่างใด การนำภาพไปจัดพิมพ์จึงสามารถทำได้ในขนาดใหญ่ตามที่ลูกค้าต้องการเลยทีเดียว ดังเช่นผลงานวาดภาพชิ้นนี้เป็นผลงานวาดภาพของหลวงพ่อรูปหนึ่งที่มีที่เคารพนับถือของลูกศิษย์ และได้มีการจัดการวาดเพื่อใช้เนื่องในโอกาสเป็นที่ระลึกถึงความเคารพ และศรักทธาอย่างมาก เป็นการตอกย้ำได้ดีว่า งานวาดภาพสไตล์เวกเตอร์ หรืองานวาดภาพเหมือนด้วยโปแกรม illustrator และ Affinity Designer นั้นสามารถตอบโจทย์การวาดภาพได้ในทุก ๆ รูปแบบของความต้องการ เพราะนอกจากที่จะสามารถวาดภาพเพื่อใช้เป็นสิ่งของที่ระลึก เป็นของขวัญของฝากได้แล้ว เรายังสามารถวาดภาพเหมือนเวกเตอร์นี้เพื่อนำไปดัดแปลงในการใช้งานได้ในสื่ออื่น ๆ อีกมากมาย เช่น โลโก้ เป็นต้น

ตารางราคา
วาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์

ภาพเดี่ยว
(มี 1 คนในภาพ)
ภาพคู่
(มี 2 คนในภาพ)
มากกว่า 2 คน
ขึ้นไป
550 บาท 800 บาท + เพิ่ม 250 บาท
ต่อคน

รายละเอียด
วาดภาพเหมือนเวกเตอร์

  • ราคาเริ่มต้น 550 บาท
  • จัดส่งไฟล์งานเป็นไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรมที่ใช้จัดทำ
  • ระยะเวลาการจัดทำ
    ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานที่ต้องการวาด

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านไลน์ไอดี phpinlove

ติดต่อผ่าน LINE
ไลน์ไอดี : phpinlove

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านแชททางเฟสบุ๊ก

ติดต่อผ่าน Facebook Messenger
https://m.me/makam.namsommud

หมายเหตุ
ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดและรูปแบบสไตล์ของงานให้ทราบโดยละเอียดก่อนการเริ่มงานวาด ● ราคาประเมินข้างต้นไม่รวมกับค่าซื้อลิขสิทธิ์ขาดของงาน ถ้าต้องการซื้อลิขสิทธิ์งานเพื่อนำไปใช้งานหรือจดทะเบียนต่าง ๆ จำเป็นต้องทำการพูดคุยตกลงกันก่อนเท่านั้น ● การชำระเงิน ราคางานไม่ถึง 5,000 บาท ต้องชำระเป็นจำนวนเต็มก่อนการเริ่มานวาดเท่านั้น แต่ถ้าราคางานเกินกว่า 5,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระเงิน 50% ก่อนเริ่มงาน และหลังจบงานอีก 50% ● การปรับปรุงแก้ไขงานสามารถแก้ไขได้ในขั้นตอนของการสเก็ตซ์งานแบบร่าง และเมื่อวาดภาพขึ้น illustrator จริงจะสามารถปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของโทนสีได้เท่านั้น ● การแก้ไขจะไม่รวมการนำเอาตัวอย่างงานจากที่อื่น ๆ มาให้ดูใหม่ หรือการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์รูปแบบของงานไปจากเดิมต่างจากที่บรีฟงานกันไว้ ● หากมีการให้วาดขึ้นใหม่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หลังจากขึ้นแบบงาน illustrator จริงไปแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และจำเป็นต้องมีการยืดระยะเวลาการทำงาน และส่งมอบงานออกไปอีกตามการพิจารณา ● การยกเลิกการทำงานในทุก ๆ กรณีที่มีการยกเลิกงานจากลูกค้า จะไม่สามารถคืนเงินมัดจำเงินว่าจ้างให้ได้ ● ผู้วาดขอสงวนสิทธิ์ในการที่อาจจะมีความล่าช้าในการทำงาน หรือการยกเลิกงานได้ทุกเมื่อ โดยจะมีการคืนเงินให้เต็มจำนวนเสมอ