วาดภาพเหมือนเวกเตอร์ วาดภาพเหมือนบุคคลด้วยโปรแกรม illustrator

วาดภาพเหมือนเวกเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วย illustrator ภาพวาดที่ระลึก
วาดภาพเหมือนเวกเตอร์ วาดภาพเหมือนด้วย illustrator ภาพวาดที่ระลึก

ผลงานการวาดภาพเหมือนที่ใช้ในโอกาสเนื่องในงานที่ระลึกเพื่อเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ แก่บุคคลในภาพ เป็นงานวาดภาพเหมือนที่วาดด้วยโปรแกรม illustrator ที่ให้ความคมชัดและสามารถนำไปขยายใหญ่ได้ตามต้องการโดยที่ไม่สูญเสียรายละเอียดความคมชัดของภาพ งานวาดประเภทเวกเตอร์นี้เป็นการวาดที่ใช้ความสามารถและทักษะในการวาดเป็นอย่างมาก ทำให้ผลงานที่ได้ออกมามีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจน และดูมีสไตล์ในแบบฉบับของความเป็นเวกเตอร์อย่างมาก ตัวผลงานที่ส่งมอบเป็นการส่งมอบไฟล์งานที่เป็นไฟล์ต้นฉบับ คือไฟล์ illustrator ที่สามารถนำไปเปิด หรือต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไขผลงานได้ในทันที

เมื่อ

ใน

โดย