วาดภาพเหมือนเวคเตอร์ วาดภาพเหมือนที่ระลึกสำหรับรับปริญญา วาดภาพเหมือน Affinity Designer

งาดภาพเหมือนเวคเตอร์ วาดภาพเหมือนรับปริญญา วาดภาพเหมือนด้วย Illustrator และ Affinity Designer
งาดภาพเหมือนเวคเตอร์ วาดภาพเหมือนรับปริญญา วาดภาพเหมือนด้วย Illustrator และ Affinity Designer

ผลงานวาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ที่วาดด้วยโปรแกรม Affinity Designer อีกหนึ่งผลงานี่วาดขึ้นเพื่อใช้เป็นของขวัญที่ระลึกสำหรับงานสำเร็จการศึกษาแก่บุคคลในภาพ ซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่มีสีสันที่สดใสลักษณะท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร โดยไม่จำเป็นต้องยืนแบบเห็นหน้าตรง ๆ เพื่อใช้งานในการวาดภาพเสมอไปทำให้ภาพดูมีเสน่ห์มากกว่าเดิม

เมื่อ

ใน

โดย