วาดภาพเหมือนเวคเตอร์ ภาพวาดผู้ชายมีฉากพื้นหลังเป็นชายหาดและท้องฟ้า

ผลงานการวาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ที่เป็นภาพผู้ชายยืนอยู่บนชายหาด วาดด้วยโปรแกรม Affinity Designer โปรแกรมที่มีความสามารถทางด้านงานออกแบบเวคเตอร์ (Vector Program) เหมือนกับกับโปรแกรมยอดนิยม Illustrator ภาพวาดที่วาดออกมามีลักษณะสีสันที่สดใส และมีส่วนของรายละเอียดในฉากหลังคือท้องฟ้าและท้องทะเล ชายหาด เหมือนภาพที่ถูกแอบถ่ายให้กับบุคคลในภาพ

ขนาดอาร์ตเวิร์ก ภาพเดี่ยว
(มี 1 คนในภาพ)
ภาพคู่
(มี 2 คนในภาพ)
มากกว่า 2 คน
ขึ้นไป
ไฟล์งานที่ได้รับ
ตามที่ลูกค้าต้องการ 550 บาท 800 บาท + เพิ่ม 250 บาท
ต่อคน
ส่งเป็นไฟล์งานทางอีเมล์ หรือทางไลน์
ไฟล์ที่ได้รับ .jpg .pdf .eps

* หมายเหตุ *

 • ไฟล์งานที่ได้รับสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Illustrator ได้อย่างปกติ พร้อมไฟล์นามสกุลมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไฟล์งานที่ได้รับเป็นไฟล์เวคเตอร์ (Vector File) สามารถนำไปพิมพ์ขยายใหญ่ หรือนำไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างอิสระตามต้องการ
 • วาดภาพเหมือนมากกว่า 2 คนในภาพ คือ ตั้งแต่บุคคลที่ 3 ขึ้นไป คิดราคาเพิ่มคนละ 250 บาท ต่อคนในภาพ
 • การวาดฉากหลังเพิ่มเติม จำเป็นต้องสอบถามราคาก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ขนาดอาร์ตเวิร์ก ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • ไฟล์ที่จะได้รับเป็นไฟล์ Vector
  นามสกุล .eps, .pdf, png และ .jpg
 • ภาพเดี่ยว ราคา 550 บาท ภาพคู่ ราคา 800 บาท
 • เพิ่มจำนวนคนในภาพเกินกว่า 2 คนขึ้นไป คิดเพิ่มคนละ 250 บาท
 • ระยะเวลาการวาด 1-2 วันทำการ

ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อวาดภาพเหมือน ทางไลน์ไอดี phpinlove