วาดภาพเหมือนเวคเตอร์ ภาพวาดผู้ชายมีฉากพื้นหลังเป็นชายหาดและท้องฟ้า

ผลงานการวาดภาพเหมือนสไตล์เวคเตอร์ ที่เป็นภาพผู้ชายยืนอยู่บนชายหาด วาดด้วยโปรแกรม Affinity Designer โปรแกรมที่มีความสามารถทางด้านงานออกแบบเวคเตอร์ (Vector Program) เหมือนกับกับโปรแกรมยอดนิยม Illustrator ภาพวาดที่วาดออกมามีลักษณะสีสันที่สดใส และมีส่วนของรายละเอียดในฉากหลังคือท้องฟ้าและท้องทะเล ชายหาด เหมือนภาพที่ถูกแอบถ่ายให้กับบุคคลในภาพ


เมื่อ

ใน

โดย