ออกแบบวาดภาพลายยันต์ ยันต์นกยูงทอง ยันต์นกยูงโพธิ์สัตว์ ยันต์เรียกทรัพย์เรียกเสน่ห์

ผลงานชอ้นนี้เป็นผลงานการออกแบบวาดภาพลายยันต์นกยูงทอง ยันต์นกยูงโพธิ์สัตว์ ยันต์เรียกทรัพย์เรียกเสน่ห์ โดยการออกแบบรูปภาพทั้ตัวของลายนกยูงให้มีความแตกต่างจากที่เคยเป็นมาและให้มีความเป็นซิกเนเจอร์รูปแบบเฉพาะตัว เฉพาะลิขสิทธิ์ รวมทั้งการวาดภาพลายยันต์ลายอักษรอัขระต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้คาถาในการบูชายันต์ มีความหมายในตัวยันต์ถึงโชคลาภ รวยทรัพย์สิน และมหาเสน่ห์ รูปแบบของลายยันต์ที่วาดให้อยู่พื้นกราฟฟิคสีเข้มน้ำตาล ตัวสีทองของตัวข้อความลายยันต์ต่าง ๆ ก็ใช้งานโทนสีทองให้ดูโดดเด่นมากที่สุด ในรูปแบบไม่ซ้ำใคร


เมื่อ

ใน

โดย