โลโก้การ์ตูนร้านขายกุ้งอบวุ้นเส้น โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนร้านขายกุ้งอบวุ้นเส้น โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

โลโก้นี้เป็นโลโก้ภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ที่วากภาพตามรูปเค้าโครนงใบหน้าจริงจากรูปภาพที่ลูกค้ากำหนดให้ จากนั้นนำมาวาดเพิ่มเติมองค์ประกอบของลำตัวส่วนต่าง ๆ เพื่อวาดออกมาเป็นท่าทางที่ต้องการ รวมทั้งการวาดรูแบบขององค์ประกอบอื่น ๆ ตามความต้องการของธุรกิจนั้น เช่น โลโก้นี้เป็นโลโก้การ์ตูนที่เกี่ยวกับร้านขายกุ้งอบวุ้นเส้น เพราะฉะนั้นภาพขององค์ประกอบจึงมีการวาดรูปแบบของกุ้งอบวุ้นเส้นอยู่ เพื่อให้สามารถสื่อและรู้ได้ทันทีเลยว่าร้านค้านี้ขายของเกี่ยวกับอะไร ภาพโลโก้ผลงานที่ได้จึงมีความเป็นตัวการ์ตูนที่มีใบหน้าเหมือนกับภาพใบหน้าจริงของตัวเจ้าของร้าน และสื่อสารได้แบบตรงประเด็นและชัดเจนที่สุดของธุรกิจนั้น

%d bloggers like this: