โลโก้ช้างลายไทย โลโก้สถาบันสอนกอล์ฟ Golf Academy Logo

โลโก้ช้างลายไทย โลโก้สถาบันสอนกอล์ฟ Golf Academy Logo
โลโก้ช้างลายไทย โลโก้สถาบันสอนกอล์ฟ Golf Academy Logo

โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้สำหรับโรงเรียนสอนกอล์ฟ ที่มีความต้องการรูปแบบของโลโก้เป็นรูปหัวช้าง และเพิ่มความโดดเด่นให้ดูมีความเป็นเอกลักษณ์ไทยผสมผสานเข้าไปให้ลงตัว เพื่อต้องการสื่อถึงความเป็นไทย โดยในตัวโลโก้มีการวาดเป็นหัวช้างที่สอดคล้องกับท่าทางของลูกกอล์ฟเพื่อให้สื่อได้ชัดเจนถึงธุรกิจที่ทำ พร้อมทั้งการใส่ลวดลายไทยที่มีความกลมกลืนเข้าไป ตัวโลโลโก้จัดทำในรูปทรงของวงกลมเพื่อจะได้นำไปใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบของลักษณะการใช้งานได้อย่างง่าย


เมื่อ

ใน

โดย