โลโก้ช้างสามเศียร โลโก้ลายไทย Thai Style Logo

โลโก้ช้างสามเศียร โลโก้ลายไทย Thai Style Logo
โลโก้ช้างสามเศียร โลโก้ลายไทย Thai Style Logo

โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่วาดและออกแบบขึ้นตามรูปแบบคอนเซ็ปท์ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่ต้องการเน้นถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างมาก ต้องการให้มีตัวของรูปทรงช้างสามเศียรเพื่อให้เข้ากับชื่อของธุระกิจที่ใช้งาน พร้อมทั้งการวาดองค์ประกอบทุกอย่างโดยการใส่ลวดลายไทยเสริมเข้าไปอย่างละเอียดให้ดูมีความละเอียดอ่อน และใข้งานรูปแบบโทนสีน้ำตาลทอง ซึ่งสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับงานโลโก้ได้เป็นอย่างดี

เมื่อ

ใน

โดย