โลโก้ร้านสังฆทาน โลโก้ดอกบัวลายไทย

โลโก้ร้านสังฆทาน โลโก้ดอกบัวลายไทย
โลโก้ร้านสังฆทาน โลโก้ดอกบัวลายไทย

โลโก้ดอกบัวลายไทยประยุกต์ที่วาดรูปแบบของโลโก้ลายไทย กนก ให้มีความวิจิตรบรรจง เป็นรูปแบบลวดลายไทย ที่มีความสง่างาม สวยงามโดดเด่น มีชั้นเชิง และแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง สื่อให้เห็นตัวอทนของความเป็นศาสนาที่เด่นชัด เพราะโลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ร้านสังฆทาน ประเภทของร้านค้าสื่อไปในทางของการทำบุญทำทานความเชื่อทางพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ พร้อมกับโทนสีน้ำตาลทองอมตะที่ให้ความรู้สึกในแนวทางนั้นได้อย่างชัดเจน


เมื่อ

ใน

โดย