โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ดอกบัว โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ดอกบัว โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo
โลโก้ร้านนวดแผนไทย โลโก้ดอกบัว โลโก้ลายไทย Thai Massage Logo

เราพยายามในการออกแบบรูปแบบที่มีความคล้ายคลึงกันให้นำมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย โดยที่ไม่ซ้ำกันมาก เช่นโลโก้ร้านนวดแผนไทย ที่มีความต้องการให้มีรูปเอกลักษณ์ของมือลายไทยและดอกบัว โดยในการออกแบบเราได้วาดให้มีลักษณะท่าทางประกอบเหมือนให้มีท่าทางที่มีความเป็นไปได้ คือ มือที่กำลังถือดอกบัวที่มีก้านยาว โดยมือที่ถือมีลักษณะของลายไทยที่เป็นเอกลักษณ์ และดอกบัวกราฟฟิก ดูง่าย โดดเด่นและอ่อนช้อย

เมื่อ

ใน

โดย