โลโก้น้ำพริก โลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้าน โลโก้ชุมชนอิสลาม

โลโก้น้ำพริก โลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้าน โลโก้ชุมชนอิสลาม
โลโก้น้ำพริก โลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้าน โลโก้ชุมชนอิสลาม

เราอาจจะเคยคุ้นเคยกับการที่ชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ได้รวมตัวกันเพื่อจัดทำสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของชุมชนนั้น ๆ เพื่อให้กลุ่มชุมชนนั้นมีรายได้ และมีการสร้างงานภายในชุมชน โดยส่วนมากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดทำมามักจะเป็นสินค้าพื้นบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ และแน่นอนว่าแต่ละท้องที่แต่ละชุมชนก็จะมีการออกแบบสร้างโลโก้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ โดยมักจะเลือกเป็นในรูปแบบของการดีไซน์ที่ดูเป็นทางการ หรือเน้นให้มีเอกลักษณ์ในสไตล์ของความน่าเชื่อถือ และดูจริง ๆ เป็นสำคัญ แต่กลับงานออกแบบโลโก้นี้ที่มีลักษณะเป็นคอนเซปท์เดียวกัน วัตถุประสงค์ที่เหมือนกัน เพื่อจุดหมายของความเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนเหมือนกัน เรากลับตั้งใจออกแบบให้เป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างที่สุด โดยการวาดให้ออกมาเป็นรูปแบบของ “โลโก้การ์ตูน” เพื่อสร้างความดูเป็นกันเอง และยังสามารถใส่รายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วน โลโก้น้ำพริก ชิ้นนี้จึงเป็นงานออกแบบโลโก้ที่ใช้ตัวการ์ตูนผู้หญิงมุสลิมน่ารัก เข้ามาเป็นตัวชูโรงเด่นในโลโก้ พร้อมทั้งยังสามารถวาดให้มีท่าทางการถือจับตัวแบบผลิตภัณฑ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน อีกทั้งตัวพื้นหลังยังมีการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในท้องถิ่นนั้นอีกด้วย ผลที่ได้ออกมาจึงทำให้ผู้พบเห็นสามารถรู้ได้ทันทีจากรูปภาพที่เล่าเรื่องราวได้ โดยไม่จำเป็นต้องอ่านข้อความ


เมื่อ

ใน

โดย