โลโก้บริษัท โลโก้คนใส่หัวโขน โลโก้หน้ายักษ์ โลโก้ลายไทย Company Logo

โลโก้บริษัท โลโก้คนใส่หัวโขน โลโห้หน้ายักษ์ โลโก้ลายไทย Company Logo
โลโก้บริษัท โลโก้คนใส่หัวโขน โลโห้หน้ายักษ์ โลโก้ลายไทย Company Logo

โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้บริษัทที่จัดทำขึ้นในรูปแบบคอนเซปท์ของการวาดภาพตามแนวทางที่ลูกค้าต้องการ โดยการนำเอาตัวละครยักษ์ในวรรณคดีมาเป็นคอนเซ้ปท์ในการออกแบบทำงาน และให้ตรงตามชื่อของบริษัทเพื่อให้สื่อความหมายได้ตรงตัวที่สุด โลโก้วาดรูปแบบของภาพคนหน้ายักษ์ที่ใส่หัวโขนเป็นรุปยักษ์ “นางพันธุรัต” ในวรรณคดีไทย การวาดเน้นแบบฉบับของลายไทยที่ให้ดูมีความสวยงามละเอียดวิจิตรบรรจง หน้าตาของคนที่ใส่หัวโขนก็วาดให้ดูเด่นมีความอ่อนหวานน่ารักไม่ให้ดูน่ากลัว ดารใส่ดสวงตาที่กลมโตเพื่อสื่อถึงความเป็นมิตร และเติมแต่งด้วยลวดลายไทยที่สวยงาม


เมื่อ

ใน

โดย