ออกแบบโลโก้บริษัท โลโก้ลายไทย โลโก้ลายเทพ โลโก้บริษัทการโยธา Company Logo
ออกแบบโลโก้บริษัท โลโก้ลายไทย โลโก้ลายเทพ โลโก้บริษัทการโยธา Company Logo

บริการงานวาดภาพด้านจิตรกรรมลายไทยคืองานหนึ่งที่เรามีความสามารถในการให้บริการต่อลูกค้า เราสามารถวาดภาพจิตรกรรมไทยทั้งไทยวิจตรและไทยประยุตก์ รวมทั้งการวาดภาพในเรื่องราวของลายไทยที่นำมาใช้งานดัดแปลงเป็นงานออกแบบโลโก้ได้อีกด้วย งานออกแบบโลโก้หลาย ๆ งานที่เคยทำมามีการนำเอารูปแบบของลายไทย องค์เทพ สัตว์หิมพานต์มาให้วาดและดัดแปลงออปแบบเป็นโลโก้ ตรายาง สำหรับใช้เป็นโลโก้บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ผลงานชิ้นนี้คืออีกหนึ่งผลงานที่มีการวาดภาจิตรกรรมไทยลายไทย องค์เทพ ที่เป็ฯที่เครพบูชา และเป็นที่ศรัทธาต่อลูกค้า จึงได้มีการวาดประยุกต์มาให้ในงานโลโก้ของบริษัท โลโก้มีการวาดเป็นลายเส้นลายไทยจิตรกรรม ใช้ลายเส้นในแบบสีเพียงสีเดียว เพื่อจะได้นำไปใช้การทำตรายางของบริาํทอีกด้วย

%d bloggers like this: