โลโก้บาร์ร้านอาหาร Restaurant and Bar Logo

โลโก้บาร์ร้านอาหาร Restaurant and Bar Logo
โลโก้บาร์ร้านอาหาร Restaurant and Bar Logo

โลโก้สำหรับร้านอาหารสไตล์บาร์ ที่อาศัยการออกแบบโดยใช้รูปแบบคอนเซ้ปท์ของสถานที่ตั้งให้เข้ากับตัวของโลโก้ เป็นบาร์ร้านอาหารที่อยู่ติดแถบชาดหายชาดทะเลย เลยมีความต้องการให้มีรูปของพระอาทิตย์ตกดินเข้ามาอยู่ในโลโก้ พร้อมทั้งรูปแบบที่ต้องการอยากจะสื่อถึงทะเล และชายหาดเข้าไปด้วย การออกแบบเลือกมีการเลือกใช้โทนสี และฟอนต์ข้อความชื่อตัวอักษรให้มีรูปแบบสบาย ๆ พร้อมโทนสีที่ดูเข้มสด การเปล่งแสงของดวงอาทิตย์ สีสันคล้ายพระอาทิตย์ตกดิน

เมื่อ

ใน

โดย