โลโก้ลายสกรีนเสื้อ T-Shirt Screen Logo

โลโก้ลายสกรีนเสื้อ T-Shirt Screen Logo
โลโก้ลายสกรีนเสื้อ T-Shirt Screen Logo

สไตล์ของโลโก้รูปแบบนี้เป็นสไตล์ที่มีการออกแบบเพื่อให้เข้ากับลายสกรีนเสื้อที่ออกแบบไปก่อนหน้านี้ เป็นงานออกแบบวาดโลโก้ที่ต้องการให้มีรูปแบบคอนเซ็ปท์ที่เข้ากัน จุดเด่นที่ใช้ในการนำมาวาดภาพนี้เป็นรูปแบบของดาบ ที่มีหัวกระโหลกรายรอบอยู่ และที่สำคัญมีการเพิ่มลูกเล่นของงานด้วยตัวของงูที่กำลังเลื้อยพันไปบนดาบนั้น สีสันโทนสีที่ต้องการความโหด ดิบ อยู่ในตัว แต่ก็ยังคงเน้นถึงความสดของสี เพื่อจะได้เด่นชัดเวลาอยู่บนพื้นสีดำของพื้นเสื้อ งานเป็นการรวมคอนเซ็ปท์ไอเดียให้สอดคล้องกัน


เมื่อ

ใน

โดย