โลโก้ดีไซน์ไทย โลโก้สินค้า สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โลโก้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โลโก้ดีไซน์ไทย โลโก้สินค้า สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โลโก้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
โลโก้ดีไซน์ไทย โลโก้สินค้า สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โลโก้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

งานออกแบบโลโก้เพื่อใช้สำหรับเป็ฯตราสัญลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมสุขภาพ แบรนด์ที่ต้องการใช้เอกลักษณ์ของความเป็นไทยเพื่อสร้างความโดดเด่น ในกับตัวผลิตภัณฑ์ และตัวสินค้า การสร้างโลโก้เน้นไปที่รูปแบบความต้องการของสัญลักษณ์ที่แสดงถึง สวรรค์ และโลก โดยผ่านการสร้างรูปแบบท้องฟ้า ภูเขา และรูปทรงของเรือนไทย ที่เปรียบเสมือนสถานที่ที่ทุกคนอยู่อาศัยและต้องการสิ่งที่ดีดีเข้ามาสู่ชีวิต โลโก้ใช้โทนสีน้ำตาล และทองเพื่อสร้างความโดดเด่น และความคลาสสิก สดุดสายตาเมื่อยามพบเห็น


เมื่อ

ใน

โดย