โลโก้สภาองค์กร โลโก้ธรรมจักร โลโก้ลายไทย

โลโก้สภาองค์กร โลโก้ธรรมจักร โลโก้ลายไทย
โลโก้สภาองค์กร โลโก้ธรรมจักร โลโก้ลายไทย

รูปแบบคอนเซปท์ของโลโก้ที่ต้องการให้มีรูปทรงของธรรมจักรและส่วนประกอบของลายไทย เพื่อที่นำไปใช้งานเป็นโลโก้สัญลักษณ์สำหรับสภา องค์กร ลักษณะของโลโก้ที่ออกแบบคือต้องการให้มีความเป็ฯรูปแบบทางการ และมีความอ่อนช้อยในแบบไทย โดยต้องการให้มีรูปทรงของธรรมจักร รวงข้าว ธงชาติไทยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ โลโก้ที่เน้นโทนสีทอง และมีการวาดรูปช่อรวงข้าวให้เป็นรูปทรงประกอบส่วนหนึ่งของวงกลมในตราสัญลักษณ์ รูปแบบการวาดและการออกแบบยังต้องเน้นให้สามารถนำโลโก้ชิ้นนี้ไปทำตรายาง อื่น ๆ ได้อีกด้วย


เมื่อ

ใน

โดย