ผลงานออกแบบโลโก้เสริมความงาม รวมทั้งโลโก้ศาสตร์ของการพยากรณ์โชคชะตา
ผลงานออกแบบโลโก้เสริมความงาม รวมทั้งโลโก้ศาสตร์ของการพยากรณ์โชคชะตา

ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานการออกแบบโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสองความหมาย คือ งานบริการเสริมความงาม และงานบริการด้านการทำนายพยากรณ์โชคชะตา ศาสตร์ของการดูดวง เป็นสิ่งที่ทางลูกค้าใช้เวลาในการรวบรวมไอเดียเพื่อหาจุดที่สามารถทำให้ทั้งสองอย่างสามารถมาอยู่รวมกันได้ในคอนเซ็ปของโลโก้เพียงแบบเดียว ดังนั้นโลโก้นี้จึงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึงผลงานที่มีความท้าทายทางด้านความคิดและไอเดียพอสมควร รวมทั้งการเลือกใช้โทนสี ลักษณ์ของอัตาลักษณ์ที่นำมาใช้แสดงอยู่ในโลโก้ และข้อความรูปแบบของตัวอักษรทุกอย่างล้วนมีความหมายไปในทำนองที่ต้องการให้สอดคล้องในทั้งสองเรื่อง

%d bloggers like this: