โทนสีน้ำตาลทองถือว่าเป็นโทนสีที่คลาสิคและมีความเป็นอมตะ มีความร่วมสมัยอย่างมากที่สุด โทนสีนี้สามารถแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี และโทนสีน้ำตาลทองนี้ก็ไม่ได้ถูกจำกัดเอาไว้ในแบบเฉพาะที่ต้องใช้กับอะไรที่ดูล้าสมัย โบราณ หรือทำให้เพื่ดูเก่าเสมอไป และไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่ในงานจิตรกรรมของความเป็นไทยเท่านั้น เช่นโลโก้โรงเรียนสอนภาษานี้ ที่มีความต้องการสร้างความร่วมสมัย ให้เกิดขึ้น มีการนำเอารูปทรงสัญลักษณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการแสดงออกบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือ และสร้างความคลาสสิคไปด้วยในตัวเอง โดยมีการนำเอาไอค่อนของความเป็นภาษาของแต่ชาติที่ต่างกันเข้ามาประกอบ และใส่ในรูปทรงกรอบของโล่ห์ ซึ่งถือว่าเป็นรูปทรงกรอบที่ได้รับความนิยม สามารถนำมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสวยงามและลงตัว นอกจากนี้ยังมีการวาดลวดลายผสมเพื่อให้ทุกส่ิงในโลโก้ไม่ดูโดดเดี่ยว ไม่ดูว่างเปล่ามากเกินไป ทั้งหมดถูกนำมาจัดวางประกอบกันให้เกิดเป็นโลโก้ที่น่าจดจำ และสามารถแสดงถึงความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดีอีกรูปแบบหนึ่ง

%d bloggers like this: