โลโก้ร้านสะดวกซื้อ โลโก้ร้านขายสินค้าไทยในต่างประเทศ โลโก้การ์ตูนช้าง โลโก้ตุ๊กตุ๊ก Cartoon Logo

โลโก้ร้านสะดวกซื้อ โลโก้ร้านขายสินค้าไทยในต่างประเทศ โลโก้การ์ตูนช้าง โลโก้ตุ๊กๆ Cartoon Logo
โลโก้ร้านสะดวกซื้อ โลโก้ร้านขายสินค้าไทยในต่างประเทศ โลโก้การ์ตูนช้าง โลโก้ตุ๊กๆ Cartoon Logo

โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่จัดทำขึ้นสำหรับร้านสะดวกซื้อไทยในต่างประเทศ เป็นโลโก้ร้านขายสินค้าไทยในต่างประเทศ ตัวรูปแบบโลโก้ที่ลูกค้าต้องการมีคอนเซ็ปท์คือ เป็นการ์ตูนรูปช้าง ที่กำลังขี่รถตุ๊ก ๆ ทั้งหมดในรูปแบบที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยอย่างหนึ่ง และถือตะกร้าสินค้าไทย พืชผักผลไม้สดต่าง ๆ จากประเทศไทย ลักษณะที่วาดตัวการ์ตูนรูปช้างคือวาดออกมาให้มีอารมรณ์คล้ายกำลังซื้อของกลับมาจากตลาด สร้างความสดใสเป็นกันเองตามรูปแบบของร้าน พร้อมข้อความตัวหนังสือชื่อร้านที่มองเห็นได้ชัดเจน


เมื่อ

ใน

โดย