โลโก้หน้ายักษ์ โลโก้ลายไทย โลโก้ธุกิจท่องเที่ยว

เราพยายามวาดภาพที่ต้องมีการถูกนำมาใช้เป็นรูปแบบไอค่อนของโลโก้ที่ซ้ำ ๆ กันให้มีความแตกต่างกันไปในหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งที่มีลูกค้านิยมใช้งานในหลายงานคือการวาดภาพหน้ายักษ์ แบบสไตล์ไทยผสมผสานให้มีความทันสมัย ไม่ดูเป็นลายเก่า ตามความต้องการที่ต้องการให้มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมที่เห็นได้อยู่ทั่วไป

การทำงานวาดออกแบบต้องวาดรูปแบบของลายไทยที่ไม่ได้อ้างอิงไปตามกฎเกณฑ์ให้จำเป็นต้องถูกต้องตามหลักการอะไรมากนัก เพื่อที่เราจะได้ดัดแปลงลวดลายนั้นให้มีความลงตัว ผสมกับการวาดแบบสไตล์เฉพาะตัวของเรา แต่ก็ยังสามารถออกมาสื่อได้ถึงความเป็นหน้ายักษ์แบบร่วมสมัยที่มีลวดลายแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับโลโก้หน้ายักษ์ชิ้นนี้ที่ถูกนำมาใช้งานเป็นโลโก้สำหรับธุรกิจการแนะนำการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ความต้องการให้มีศิลปะไทยผสมเข้าไปในโลโก้ บวกกับหน้ายักษ์ที่ดูมีความทันสมัย

%d bloggers like this: