วาดภาพตามนิมิต องค์เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา
วาดภาพตามนิมิต องค์เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา

งานวาดภาพตามนิมิตที่ได้รับการบอกเล่าถึงรายละเอียดความต้องการจากลูกค้าในทุก ๆ ส่วนประกอบของการวาดในภาพ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของโทนสี ลำตัว เครื่องแต่งกาย หรือแม้กระทั้งพื้นที่สถานที่องค์ประกอบที่อยู่ในฉากหน้าและฉากหลังของตัวภาพวาด ภาพวาดนี้เป็นงานวาดภาพที่จัดทำขึ้นด้วยโปรแกรม Photoshop ในรูปแบบของงาน Digital Painting เป็นภาพวาดตามนิมิตในความฝันของลูกค้าที่มีความศรัทธาต่อองค์เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา ภาพนี้คือภาพขององค์เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมาที่วาดตามนิมิต ลักษณะของงานวาดที่ไม่เหมือนใคร และเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบของตามองค์นิมิตทุกประการ จุดประสงค์เพื่อนำไปถวายยังคำชะโนด

%d bloggers like this: