วาดภาพตามนิมิต พระกุมารเทพรักโชค ภาพวาด illustration ตามจินตนาการ
วาดภาพตามนิมิต พระกุมารเทพรักโชค ภาพวาด illustration ตามจินตนาการ

เรารับวาดภาพจากนิมิต วาดภาพจากจินตนาการ มีลูกค้าไม่น้อยที่เข้ามาใช้บริการให้เราวาดภาพจากนิมิตตามความเชื่อและศรัทธาที่ได้พบเห็น หรือประสบพบเจอ หรือที่ได้คิดจินตนาการได้ ภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ได้ทำการบอกเล่าถึงรายละเอียดลักษณะท่าทาง และรายละเอียดในทุก ๆ องค์ประกอบจากลูกค้า และเราก็จะนำมาวาดตามสไตล์รูปแบบแนวทางของเราต่อไป เพื่อให้ได้ภาพที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าได้ต้องการมากที่สุด การวาดภาพสไตล์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับลายเทพ ลายไทย เป็นภาพเกี่ยวกัยความเป็นไทย องค์เทพ องค์พระต่าง ๆ ตามแต่ความเชื่อถือและศรัทธาของลูกค้า ดังเช่นภาพนี้ที่มีการบอกเล่ารายละเอียดถึงองค์ประอบการวาดในทุก ๆ อย่าง และเราก็วาดออกมาด้วยโปรแกรมออกแบบกราฟฟิค Affinity Designer และ Affinity Photos

%d bloggers like this: