โลโก้สัญลักษณ์ฉลากสินค้า โลโก้รูปเสือ โลโก้ผลิตภัณฑ์

โลโก้สัญลักษณ์ฉลากสินค้า โลโก้รูปเสือ โลโก้ผลิตภัณฑ์
โลโก้สัญลักษณ์ฉลากสินค้า โลโก้รูปเสือ โลโก้ผลิตภัณฑ์

งานออกแบบโลโก้สัญลักณ์ ตราสินค้าที่ใช้ติดบนผลิตภัณฑ์ยาหม่อง เป็นโลโก้รูปเสือที่ออกแบบให้เข้ากับชื่อของสินค้า โดยทำการออกแบบเป็นแบบลายเส้นทึบสีดำเพื่อที่จะได้สามารถนำไปปรับเปลี่ยนโทนสีได้เองตามพื้นผิวของวัสดุที่จะสกรีนลงบนผลิตภัณฑ์นั้น

เมื่อ

ใน

โดย