โลโก้ก๋วยเตี๋ยว Noodle Logo

โลโก้ร้านก๋วยเต๊่ยว Thai Noodle Logo
โลโก้ร้านก๋วยเต๊่ยว Thai Noodle Logo

โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้สำหรับลูกค้าประเทศเพื่อนบ้าน รูปแบบของตัวโลโก้ที่ลูกค้าต้องการก็คือการวาดรูปสินค้าก๋วยเตี๋ยวเพื่อนำมาใช้เป็นโลโก้นั้นเอง ถือว่าเป็นรูปแบบที่อาศัยคอนเซ็ปท์ง่าย ๆ ในการจัดทำ แต่สามารถสื่อสารได้อย่างลงตัว และชัดเจนมากที่สุด โลโก้ร้านก๋วยเตี๋ยวชิ้นนี้ จึงเน้นความเรียบง่าย ตรงตัว ชัดเจน การวาดภาพก๋วยเตี๋ยวก็สามารถบอกได้ทันทีว่าโลโก้ชิ้นนี้เป็นของร้านเกี่ยวกับอะไร


เมื่อ

ใน

โดย